Gå till innehåll

Bilar & Fordon

Till de flesta av våra bostadsområden finns gemensamma parkeringsplatser. Det är bara tillåtet att tillfälligt köra in på innergårdar och liknande för att lasta i och ur varor eller annat. Övrig tid ska bilen parkeras på anvisad plats. Möjlighet finns att hyra en ”vanlig” p-plats eller en p-plats med elstolpe. På de flesta områden finns dessutom carport eller garage att hyra.

Hör av dig till uthyrningen, 0142-896 91 om du är intresserad.

PARKERING OCH GARAGE

Alla AB Boxholmshus bostadsområden har markerade platser där du kan parkera din bil. Detta gäller samtliga p-platser. De fria parkeringsplatserna är inte personliga vilket innebär att den P-plats som passar dig bäst kan användas även av andra hyresgäster.

Parkeringsplatserna är endast avsedda för boende och det parkerade fordonet skall vara i körbart skick, besiktigad, registrerad, trafikförsäkrad och bilskatten ska vara betald. Om det finns omständigheter att bilen inte är körbar och den blir stående under en kortare period kontakta Boxholmshus som sedan informerar Securitas. Det är inte tillåtet att parkera husvagn, husbil, lastbil och släpvagn på parkeringarna.

Tillgången på parkeringsplatser för uthyrning varierar mellan våra olika bostadsområden. Om det är fullt uthyrt i ditt område kan du placera dig i kö för en p-plats med elstolpe.

Hyr du garage i en garagelänga, måste du vara noga med att låsa din garagedörr. Om du inte låst din dörr och någon obehörig tar sig in och skadar din eller grannens bil kan du bli ersättningsskyldig.
Du kan ta del av regler när du hyr ett garage Pdf, 412 kB, öppnas i nytt fönster..

I garage och på parkeringsplats eller på innegårdarna är det ej tillåtet att bedriva verkstad, såsom reparationer, tvätt och oljebyte etc. Däckbyte för personligt bruk är tillåtet om det sker under uppsikt och ordnade former.

Vi har infört parkeringstillstånd på parkeringarna Dalgårdsgatan 1-11 och Dalgårdsgatan 2-12. En hyresgäst som har ett lägenhetskontrakt hos AB Boxholmshus erhåller ett parkeringstillstånd till sin bil. Om det finns behov av ytterligare ett tillstånd, kvitterar man ut ett till en kostnad av 800 kronor. Personen ska då vara skriven på lägenhetens adress. Summan 800 kronor gäller även om man tappar bort ett parkeringstillstånd. Detta ska lämnas till oss vid avflytt. Vid misstanke om kopierat tillstånd riskerar man att få det indraget.

Vi har tre handikapp parkeringar vid Dalgårdsgatan 5 varav en förhyrd. Besöksparkeringar, 4 timmar har placerats ut på alla fyra parkeringarna.

Om man har gäster som kommer övernatta några dygn är hyresgästen välkommen att låna ett tillstånd den tiden besökanden är här.

Eftersom obehöriga parkerar på dessa parkeringar inför vi detta och hoppas att ni hyresgäster ska få mer tillgång till en parkering där ni bor.

Regler för boendeparkering inom AB Boxholmshus Pdf, 554.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler för hyrda parkerings- och garageplatser inom AB Boxholmshus Pdf, 540.7 kB, öppnas i nytt fönster.

BILKÖRNING

Bilkörning inne i bostadsområdet tycker många av oss är otrevligt och farligt, eftersom barn ofta leker där. Att köra bil eller parkera på gräsytor är naturligtvis inte tillåtet.

Kör bara in med bilen när det är absolut nödvändigt, som till exempel när du ska flytta eller lasta skrymmande föremål.

Vid sådana tillfällen får du inte låta bilen bli stående framför ingången i onödan. Avbryts lastningen, t ex för en fikapaus, måste du flytta bilen till en P-plats.

Denna regel finns inte enbart för de boendes trivsel, utan också för att undvika att ev. utryckningsfordon ska hindras vid en olycka.

Försök hålla gårdarna fria från bilar. Det bidrar stort till grannsämjan.