Bilar & Fordon

Till de flesta av våra bostadsområden  finns gemensamma parkeringsplatser. Det är bara tillåtet att tillfälligt köra in på innergårdar och liknande för att lasta i och ur varor eller annat. Övrig tid ska bilen parkeras på anvisad plats. Möjlighet finns att hyra en ”vanlig” p-plats eller en p-plats med elstolpe. På de flesta områden finns dessutom carport eller garage att hyra.

Hör av dig till uthyrningen, 0142-896 91 om du är intresserad.

PARKERING OCH GARAGE

Alla AB Boxholmshus bostadsområden har markerade platser där du kan parkera din bil.

Detta gäller samtliga p-platser. De fria parkeringsplatserna är inte personliga vilket innebär att den P-plats som passar dig bäst kan användas även av andra hyresgäster.

Tillgången på parkeringsplatser för uthyrning varierar mellan våra olika bostadsområden. Om fullt uthyrt i ditt område kan du placera dig i kö för en p-plats med elstolpe.

Hyr du garage i en garagelänga, måste du vara noga med att låsa din garagedörr. Om du inte låst din dörr och någon obehörig tar sig in och skadar din eller grannens bil kan du bli ersättningsskyldig.

I garage är det ej tillåtet att bedriva verkstad, såsom att laga bil, målningsarbeten etc.


BILKÖRNING

Bilkörning inne i bostadsområdet tycker många av oss är otrevligt och farligt, eftersom barn ofta leker där. Att köra bil eller parkera på gräsytor är naturligtvis inte tillåtet.

Kör bara in med bilen när det är absolut nödvändigt, som till exempel när du ska flytta eller lasta skrymmande föremål.

Vid sådana tillfällen får du inte låta bilen bli stående framför ingången i onödan. Avbryts lastningen, t ex för en fikapaus, måste du flytta bilen till en P-plats.

Denna regel finns inte enbart för de boendes trivsel, utan också för att undvika att ev. utryckningsfordon skal hindras vid en olycka.

Försök hålla gårdarna fria från bilar. Det bidrar stort till grannsämjan.