Gå till innehåll

Fastighetsjour/Störningar

Fastighetsjour

Avloppsstopp, vattenläcka, elfel och låsöppning efter kontorstid kontakta Unit Security Sweden tel: 070-034 78 13

Om du låst dig ute tillkommer en debiteringsavgift, samt att du måste på lämpligt sätt styrka att du bor i lägenheten i form av hyresavtal, legitimation etc.

Störningar​

Som hyresgäst i ett flerfamiljshus är det viktigt att komma ihåg att grannarna bor ”vägg i vägg” med dig. Tänk på att inte spela hög musik eller föra oväsen på  annat sätt. Särskilt viktigt är detta på kvällar och nätter.

Du som är hyresgäst  är ansvarig för alla som tillhör hushållet men också för dem som besöker lägenheten. Tänk också på att ta hänsyn till grannarna i de gemensamma utrymmena i fastigheten samt på innergårdar o.s.v.

Om du själv blivit störd av t.ex. hög musik eller annat är det bra om du själv pratar direkt med din granne och på så sätt finner en lösning på problemet. I andra hand kontaktar du oss och informerar vad störningen gäller. När du anmäler en störning måste du lämna namn och telefonnummer. Anledningen till detta är att vi kan behöva nå dig för att få mer upplysningar. Vi lämnar aldrig ut uppgifter om den som annmält en störning till den som stör.

STÖRANDE GRANNAR Leva och bo tillsammans

I ett flerfamiljshus ska många människor leva tillsammans. Människor med olika intressen, vanor, arbetstider, i olika åldrar och kanske från olika kulturer. Och det går bra i de allra flesta fall.

Man visar varandra respekt och förståelse och grannsämjan är god. Det har vi på det allra flesta håll inom AB Boxholmshus.

Men det finns undantag. En del av våra hyresgäster störs av sina grannar. Det kan kännas så besvärligt att man t o m överväger att flytta. Störande grannar kan förvandla ett bra boende till en mardröm.

Så här står det i hyreslagen § 25 "När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar.... Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten..."

Vad räknas som störande grannar?

Vissa ljud måste naturligtvis tillåtas i ett flerfamiljshus. Vardagliga ljud och tillfälliga störningar hakar du säkert inte upp dig på. Genom att prata med varandra, grannar emellan kan man komma tillrätta med många störningsproblem. Om du t.ex. berättar för din granne att du tänker ha fest så har han säkert överseende med det om det bara sker vid enstaka tillfällen.

Exempel på störningar du inte behöver finna dig i

  • stereoanläggning som spelar på hög volym
  • annan musikutövning i lägenheten på olämpliga tider
  • en hund som skäller högt och länge
  • att man tappar vatten i badkaret mitt i natten
  • upprepade bråk och skrik i lägenheten
  • upprepade fester, ev. i samband med sprit och narkotika
  • att man borrar, spikar, hamrar eller flyttar möbler på olämpliga tider
  • att någon tvättar sena kvällar och nätter

Om du blir störd av din granne under kvällar och helger kontaktar du Unit Security Sweden tel: 070-034 78 13.

Vad händer med den som stör

Vi kontaktar den störande och påminner om hans/hennes skyldighet att visa hänsyn mot sina grannar. I de flesta fall upphör störningen efter det. Om problemet inte går att lösa, går ärendet i sista hand till rättslig prövning och avhysning.