Gå till innehåll

Frågor & svar

Det här är vanliga frågor hos oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

Urval

Har AB Boxholmshus någon bostadskö?

- Ja, vi har bostadskö. Din kötid beräknas från det datum du registrerar dig hos oss. När du hittar en ledig lägenhet i de utannonserade lägenheterna, intresseanmäler du dig på den, då tar vi hänsyn till hur länge du har stått i kö. Vi arbetar bland annat utifrån denna kötid när vi erbjuder de lediga lägenheterna.

Jag har gamla betalningsanmärkningar. Kan jag söka och få lägenhet?

- Ja, om skulden är betald kan du söka och få en lägenhet. Det får dock vara max två betalda betalningsanmärkningar.

Har jag som är arbetslös/sjukskriven möjlighet att söka och få lägenhet?

- Om du har en rimlig och bestående inkomst i form av a-kassa eller sjukpenning har du samma chans som alla andra att få en lägenhet hos oss.

Om jag har inkassokrav eller en konstaterad störning, kan jag ändå söka ny lägenhet då?

- För att söka lägenhet på Omflyttningsplatsen får du inte ha haft inkassokrav de senaste 12 månaderna eller en konstaterad störning de senaste 24 månaderna.

Betalning

Kan jag betala hyran via autogiro?

- Ja, du kan skriva ut en ansökan under fliken blanketter eller kontakta AB Boxholmshus reception så får du hjälp. Du kan också anmäla det på din Internet bank

När kommer hyresavin?

- Den delas ut kvartalsvis. Saknar du en avi får du höra av dig till AB Boxholmshus reception.

Flytta in

Hur bearbetas uppgifterna i min ansökan?

- Som hyresvärd är vi berättigade att göra de undersökningar som behövs för att kunna ta ställning till din ansökan. Det innebär att vi kan komma att hämta uppgifter från kreditupplysningsinstitut och arbetsgivare.

När kan jag flytta in i lägenheten?

- Första vardagen i varje månad räknas som inflyttningsdag. Från och med klockan 12.00 denna dag har du tillgång till din nya lägenhet. Om första dagen i månaden infaller på en lördag eller helgdag, får du flytta in klockan 12 nästkommande vardag.

Var och när hämtar jag nycklarna?

- Nycklar till lägenheten hämtar du på AB Boxholmshus reception.

Vad gör jag om lägenheten inte är ordentligt flyttstädad?

- Är du inte nöjd med städningen när du flyttar in, så kontakta omgående din bovärd.

Vad ska jag tänka på när jag flyttar in?

- Kom ihåg att anmäla adressändring. Ändring av adress sker via Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i form av anmälan om ändrad folkbokföring när man flyttar. Här kan du även ändra så du får din post till rätt adress via www.adressandring.se Länk till annan webbplats.. Eller kontakta Svensk Adressändring på telefon 020-97 98 99 .  Du måste även komma ihåg att kontakta Vattenfall för avtal om el till din lägenhet.

- Glöm inte heller att kontrollera att du har en giltig hemförsäkring och att försäkringsbeloppet är tillräckligt stort. Har du ingen hemförsäkring rekommenderar vi att du omgående tecknar en sådan. En hemförsäkring ger ett bra skydd i många situationer och gäller både vid skador på den egna egendomen och på hyresvärdens egendom.

När jag bor i lägenheten

Får jag tapetsera min lägenhet själv?

- Ja, om det sker på ett sätt som om det var gjort av en fackman. Detta gäller också målningsarbeten i lägenheten. Kontakta gärna din bovärd innan för råd hur du skall gå tillväga.

Får jag själv göra ett valv mellan två rum?

- Nej, det är en av de saker som du inte får göra själv. Du får inte ändra planlösningen i lägenheten utan tillstånd från AB Boxholmshus.

Vilka regler gäller för parabolantenner?

- Din bovärd avgör om det är möjligt för dig att montera en parabolantenn. Den måste monteras på ett sådant sätt att den inte skadar fastigheten eller kan falla ner och vålla skada på person eller egendom.

Flytta ut

Hur säger jag upp min lägenhet?

- En uppsägning av hyresavtal ska alltid ske skriftligt. Den normala uppsägningstiden för en lägenhet hos AB Boxholmshus är tre månader. Uppsägningstiden räknas från sista dagen i den månad som uppsägningen kommer oss tillhanda. Därefter skickar vi en bekräftelse på att uppsägningen kommit oss till del.

Vill AB Boxholmshus titta på lägenheten innan jag flyttar?

- Ja. När lägenheten sagts upp ska den besiktas. Besiktningen görs för att kontrollera lägenhetens skick innan nästa hyresgäst flyttar in och görs medan du fortfarande bor i lägenheten. Ring därför din husvärd i god tid så att du och din husvärd kan komma överens om en tid som passar er båda. Vid besiktningen ska alla inventarier som tillhör bostaden, till exempel innerdörrar och hatthylla, finnas tillgängliga i lägenheten.

Måste jag visa min lägenhet för nästa hyresgäst när jag har sagt upp den?

- Ja, i ditt lägenhetskontrakt står att du är skyldig att göra lägenheten tillgänglig för visning när du har sagt upp den. Det gäller även för uppsägning vid dödsbo.

Behöver jag ersätta skador på lägenheten själv?

- Vid besiktningen skiljer man på åverkan som du kan bli skyldig att ersätta och normalt slitage. Exempel på åverkan är borrhål i väggar, märken och hål i dörrar eller målning och tapetsering som inte utförts hantverksmässigt. Som slitage räknas inte sprickor i väggar och tapeter efter sättningar i huset, nyansskillnader i tapeter och målning, avmattning med mera.

Hur lång är uppsägningstiden?

- Den normala uppsägningstiden är tre kalendermånader och räknas från sista dagen i den månad som uppsägningen kommer oss tillhanda. Vid avflyttning till ålderdomshem/servicehem är uppsägningstiden en månad. Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad. Tänk på att du är skyldig att visa lägenheten för nästkommande hyresgäst när du sagt upp ditt hyreskontrakt.

Hur lång är uppsägningstiden för min parkeringsplats?

- När du säger upp din lägenhet, sägs automatiskt din parkeringsplats upp till samma tid. Om du ska bo kvar i samma område och vill ha kvar din parkeringsplats, kontaka din uthyrare.

- Om du bara vill säga upp din motorvärmarplats är det 12 månaders uppsägningstid.

Vad kan jag göra om jag vill flytta innan uppsägningstiden gått ut?

- Du måste alltid räkna med tre månaders uppsägningstid.

När ska jag vara ute ur lägenheten?

- Första vardagen i varje månad räknas som utflyttningsdag. Senast klockan 12.00 denna dag måste lägenheten vara tillgänglig för den nya hyresgästen. Om månadens första dag infaller på en lördag eller helgdag har du tillgång till lägenheten till klockan 12.00 nästföljande vardag. När du flyttar ska alla inventarier som tillhör bostaden, som till exempel hatthylla och innerdörrar, finnas tillgängliga i lägenheten.

När och var ska jag lämna nycklarna?

- Samtliga nycklar som hör till din lägenhet ska återlämnas senast klockan 12.00 på utflyttningsdagen. Nycklarna lämnar du på AB Boxholmshus reception.

Vad gäller för flyttstädning?

- Lämna lägenheten välstädad till den nya hyresgästen och tänk på att inte glömma balkong och förrådsutrymmen. Om städningen är dåligt utförd tvingas vi tyvärr debitera dig för våra kostnader för att utföra arbetet. Kontakta gärna din bovärd eller AB Boxholmshus reception om du har frågor om städningen av lägenheten.

Jag har gjort en investering i lägenheten, kan jag ta betalt av den nya hyresgästen?

- Du har inte rätt att begära ersättning för saker du gjort eller installerat i lägenheten. Men om nästa hyresgäst vill överta och betala en skälig summa för något du lämnar kvar, är det något ni gör upp gemensamt.

Vad mer ska jag tänka på när jag flyttar?

- Kom ihåg att anmäla adressändring. Kontakta Svensk Adressändring, telefon 020-97 98 99 eller ändra din adress direkt på www.adressandring.se Länk till annan webbplats..

- Glöm inte heller att kontakta Vattenfall och anmäla flytten av ditt elabonnemang och säga upp ditt avtal med elleverantören. Kontakta även ditt telefonbolag för att flytta abonnemanget.

Vad gäller vid dödsbo?

- När någon avlider ska närmast anhörig säga upp lägenheten, i regel samtliga barn till den avlidne. Ett dödsfallsintyg med släktutredning fås från Skattekontoret och ska visas upp vid uppsägningen. Uppsägningstiden vid dödsfall är en månad. Kontakta AB Boxholmshus reception för att säga upp hyreskontraktet. Tänk på att dödsboet är skyldig att visa lägenheten.

Byta bostad

Jag vill byta till en annan lägenhet inom AB Boxholmshus. Kan jag ställa mig i någon kö?

- Ja, du som har bott hos oss minst tolv månader i sträck, har möjlighet att ställa sig i kö för byte av lägenhet.

Hur lång uppsägningstid har jag vid omflyttning inom AB Boxholmshus?

- Fördelen med en intern omflyttning inom AB Boxholmshus är att din uppsägningstid alltid är lika med inflyttningstiden i den nya lägenheten, som du blivit erbjuden och tackat ja till. Normalt behöver vi cirka två månader på oss för att kunna genomföra en omflyttning inklusive besiktningar och visningar.

Trygghetsboende

Vad är Trygghetsboende?

- AB Boxholmshus trygghetsboende är i första hand reserverade för hyresgäster över 55 år eller med funktionshinder. Våra seniorlägenheter ligger i lugna områden nära kommunikationer och affärer.

Vad krävs för att jag ska få bo i ett Trygghetboende?

- Du bör vara över 55 år.

Hur söker jag till ett Trygghetsbonde?

- Precis som med alla våra andra lediga lägenheter. Du går in på AB Boxholmshus första sida och trycker på Anmälan till vår bostadskö. Eller tar kontakt med AB Boxholmshus reception.

Var har AB Boxholmshus sitt Trygghetsboende?

- Våra seniorlägenheter finns i Bjursdalen

Felanmälan

Vart vänder jag mig om något behöver åtgärdas i lägenheten?                     

- På AB Boxholmshus första sida finns en ikon för felanmälan. Klicka där och fyll i din anmälan och tryck på skicka. Önskar du kontakta oss via telefon ringer du 0142-89510.

Vart vänder jag mig vid fel på TV-kanalerna?

- På AB Boxholmshus första sida finns en ikon för felanmälan. Klicka där och fyll i din anmälan och tryck på skicka. Önskar du kontakta oss via telefon ringer du 0142-89510.  Du kan även kontakta Sappa direkt på 0774-444 744 eller gå in på www.sappa.se/kundcenter Länk till annan webbplats.

Störningar

Vad ska jag göra om mina grannar stör mig?

Kontakta AB Boxholmshus reception under kontorstid kl.10.00-12.00, 12.30-14.30. Sker störningen någon annan tid kontakta Unit Security Sweden 070-034 78 13.

Exempel på störningar du inte behöver finna dig i

  • stereoanläggning som spelar på hög volym
  • annan musikutövning i lägenheten på olämpliga tider
  • en hund som skäller högt och länge
  • att man tappar vatten i badkaret mitt i natten
  • upprepade bråk och skrik i lägenheten
  • upprepade fester, ev. i samband med sprit och narkotika
  • att man borrar och spikar eller hamrar på olämpliga tider