In-/utflyttning


Första vardagen i varje månad räknas som in- och utflyttningsdag. Från och med klockan 12.00 denna dag har den nya hyresgästen tillgång till lägenheten. Om flyttdagen infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag blir in- respektive utflyttningsdagen först nästkommande vardag.

Nycklar

Nycklar till lägenheten hämtar och lämnar du på AB Boxholmshus kontor. Om du flyttar in och tar emot nycklarna av den tidigare hyresgästen ska du kontakta AB Boxholmshus för att kontrollera att du har fått alla nycklar.

Städning

Börjar det dra ihop sig till flytt? Då är det också snart dags för flyttstädning. Det är viktigt att flyttstädningen är ordentligt gjord. Om lägenheten inte är ordentligt städad när du flyttat kan du bli ersättningsskyldig. Du kan kontakta vår städledare om du behöver hjälp med städningen. Checklista för FlyttstädningPDF

Du kan också kontakta reception på AB Boxholmshus om du har du frågor om städningen av lägenheten.

Tänk på att om du ställt undan inventarier som tillhör lägenheter, till exempel innerdörrar eller hatthylla, måste dessa finnas tillgängliga när du flyttar ut.

Besiktning

Tänk på att boka besiktning av lägenheten i god tid före avflyttning.

Uppsägning

Uppsägning ska alltid vara skriftlig och skickas till AB Boxholmshus. Uppsägningstiden är tre kalendermånader och räknas från sista datumet i den månad som uppsägningen kommer oss tillhanda. När du har sagt upp ditt hyreskontrakt är du skyldig att visa lägenheten för nästkommande hyresgäst.

När vi tagit emot din uppsägning skickar vi en bekräftelse till dig. Hyresgästen bör närvara vid besiktning. Vi rekommenderar att de eventuella skador du förorsakat i lägenheten åtgärdas innan besiktningstillfället.

Att tänka på

Kom ihåg att anmäla adressändring. Ändring av adress sker via Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i form av anmälan om ändrad folkbokföring när man flyttar. Här kan du även ändra så du får din post till rätt adress via www.adressandring.selänk till annan webbplats. Eller kontakta Svensk Adressändring på telefon 020-97 98 99. 

När det gäller elleverantör väljer du förstås själv vem du vill anlita. När du flyttar in bör du kontrollera att du har giltig hemförsäkring och att försäkringsbeloppet är tillräckligt stort. Har du ingen hemförsäkring rekommenderar vi att du omgående tecknar en.