Gå till innehåll

Uthyrningspolicy

Så snart en lägenhet blivit uppsagd så strävar vi att så snart som möjligt erbjuda en ny hyresgäst lägenheten.

Lediga lägenheter

Vi presenterar lediga lägenheter på vår hemsida löpande. Vi tilldelar lägenheten efter de sökande hyresgäster efter kötid och en avstämning sker så att boendekrav stämmer överens med lägenheten såsom kreditprövning mm.

Lägenhetsbyte

För att ett byte skall beviljas måste hyresgästen bott minst ett år hos oss. Kontroll sker avseende ekonomi och skötsel av lägenheten innan bytet beviljas. Är det eventuella skador som upptäckts vid besiktning skall dessa vara reglerade innan bytet. Vid byte gäller ordinarie uppsägningstid för den lägenhet som lämnas.

Uppsägningstiden är tre kalendermånader med ett undantag och det är när en hyresgäst avlider, då har dödsboet en kalendermånads uppsägningstid.  

Upplåtelse i andra hand. Hyresgästen får inte hyra ut sin lägenhet i andra hand. Andrahandsuthyrning utan tillstånd bryter mot lagen och skapar andra problem och orättvisor. Olovlig andrahandsuthyrning innebär att AB Boxholmshus kan säga upp hyresavtalet. Även andrahandshyresgästen blir då tvungen att lämna lägenheten.