Gå till innehåll

Affärsidé

AB Boxholmshus är ett allmännyttigt bostadsbolag och vi har till syfte att:

  • medverkar till utvecklingen av bostadsmarknaden inom kommunen
  • äga och förvalta fastigheter
  • bedriva verksamhet i sim- och sporthall

AB Boxholmsteknik ansvarar för att tillgodose kommuninvånarna med:

  • vatten och avlopp
  • renhållning