Gå till innehåll

AB Boxholmshus styrelse 2019-2023

Boxholmshus har en politiskt sammansatt styrelse som sammanträder ca 5-7 gånger om året. Platserna i styrelsen fördelas enligt mandaten i senaste valet.

Ordförande

Kerstin Olefalk-Palm  

Vice ordförande

Åke Sandberg

Ordinarie ledamot

Kerstin Olefalk-Palm

Hans Sjögren

Åke Sandberg 

Kjell Beims

Inger Gustafsson

Annika Adolfsson

Stig Johansson 


Suppleant

Henrik M Carlsson

Ann-Charlotte Hallén Mård

Jan Hallgren

Thomas Olsson

Ann-Marie Flink

Nils Huss

Anders Gustafsson