Gå till innehåll

AB Boxholmshus styrelse 2023

Boxholmshus har en politiskt sammansatt styrelse som sammanträder ca 5-7 gånger om året. Platserna i styrelsen fördelas enligt mandaten i senaste valet.

Ordförande

Hans Sjögren

Vice ordförande

Åke Sandberg

Ordinarie ledamot

Åke Sandberg

Morgan Dungmark

Vakant

Inger Gustafsson

Stig Johansson 

Sofia Carlsson


Suppleant

Stig Adolfsson

Ann-Charlotte Hallén Mård

Jonas Petterqvist

Magnus Westin

Nils Huss

Göran Bohman

Henrik Pihl

Vald Personalrepresentant: Ann-Charlotte Karlsson


Uppdaterad 2023-09-19 av Lotta Karlsson