AB Boxholmshus styrelse 2015-2019

Boxholmshus har en politiskt sammansatt styrelse som sammanträder ca 5-7 gånger om året. Platserna i styrelsen fördelas enligt mandaten i senaste valet.

Ordförande Vice ordförande

Kerstin Olefalk-Palm  Henrik M Carlsson 

Ordinarie ledamot

Kerstin Olefalk-Palm

Ian Jamieson 

Henrik M Carlsson 

Åke Sandberg 

Annika Adolfsson

Stig Johansson 

Conny Abrahamsson 

Suppleant

Ann-Mari Flink 

Kjell Beims

Staffan Leufvén

Ann-Britt Stenward 

Ronny Samuelsson

Ann-Charlotte Mård 

Thomas Olsson