Gå till innehåll

Uthyrningspolicy

Uthyrnings policy för AB Boxholmshus

AB Boxholmshus är ett allmännyttigt bostadsföretag. Ambition är att skapa trygga och trivsamma områden genom att erbjuda en bred variation av boenden som möter en mångfald av behov och önskemål och som därigenom lockar en naturlig blandning av olika människor. Alla som uppfyller våra grundkrav har samma rätt att söka och få bostad.

Vi gör alltid en kreditupplysning innan vi skickar ut ett erbjudande på en lägenhet. Vi tillämpar kösystem och vi förbehåller oss rätten att välja hyresgäst efter behov. Vid kontraktsskrivning ska sökande kunna uppvisa giltig legitimation.

För alla som söker bostad hos AB Boxholmshus gäller följande:

 • Sökande måste ha fyllt 18 år för att få teckna hyresavtal.
 • Sökande måste ha en fast bruttoinkomst på minst tre gånger årshyran på den aktuella lägenheten. Som fast inkomst räknas inkomst av arbete, även visstidsanställning, arbetslöshetskassa, pension, sjukersättning, aktivitetsersättning, studiemedel och etableringsstöd.
 • Sökande får inte ha några betalningsanmärkningar.
 • Borgensförbindelse krävs när tveksamheter finns gällande betalningsförmåga och ordnad ekonomi. En borgensman skall vara kreditvärdig och borgensåtagande gäller under minst två år. Godkännande av borgensman görs av AB Boxholmshus.
 • Sökande ska ha goda vitsord från tidigare boende.
 • Får ej ha misskött sin relation till AB Boxholmshus de senaste 2 åren genom t.ex. störning, andrahandsuthyrning, vanvård, hot och våld eller verkställd avhysning.
 • Antalet personer som ska bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
 • Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästen, och hyresgästen ska vara folkbokförd i lägenheten, dock vid undantag som arbetsbostad vid uppvisat anställningsbevis.

Spärr av intresseanmälan.

Din intresseanmälan spärras i 6 månader om du:

 • glömmer att svara ja eller nej tre gånger på visningserbjudanden
 • glömmer att lämna svara på erbjudandet efter visning inom utsatt tid,
  fler än tre gånger på 12 månader
 • tackar nej till lägenheter fler än sex gånger inom 12 månader
 • tackat ja till en lägenhet men sedan ångrat sig när det är dags för kontraktsskrivning
 • inte klarar vår kreditkontroll

Byte av lägenhet

För att få hjälp att byta lägenhet krävs beaktansvärda skäl. Det är i stort sett endast medicinska, ekonomiska eller förändrade familjeförhållanden som godkänds som beaktansvärda skäl hos AB Boxholmshus. Därför är det viktigt att du inte tecknar kontrakt på en lägenhet som inte stämmer överens med dina behov. AB Boxholmshus avgör om det finns godkända skäl för ett byte. Man måste ha varit bosatt i sin lägenhet i minst 1 år innan man får göra ett byte och det är endast tillåtet att göra tre stycken byten inom en fem års period.

Överlåtelse av hyreskontrakt

Vid begäran om överlåtelse av hyresavtal utgår AB Boxholmshus från de regler som finns om överlåtelser i hyreslagen.

Andrahandsuthyrning

AB Boxholmshus tillåter inte andrahandsuthyrning, med undantag för landsting, kommuner och statliga myndigheter eller motsvarande, som står för hyreskontraktet.

Uppsägning av lägenhet

Uppsägningstid för en lägenhet är tre hela månader och räknas alltid per den sista i månaden. Uppsägningarna ska vara AB Boxholmshus tillhanda senast den sista dagen i månaden.

Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad och kan bara sägas upp av dödsbodelägare samt dödsfallsintyg från Skatteverket eller begravningsbyrån ska uppvisas. Sker uppsägningen senare än en månad efter dödsfallet gäller tre månaders uppsägningstid.

Uppsägning sker alltid skriftligt på gällande hyresavtal.


Antagen i ledningsgruppen 2020-12-21