Badet

Sommaren 1974 påbörjades byggandet av Boxholm simhall och i april 1975 stod den helt färdig efter 200 byggdagar. Simhallen invigdes den 25 maj 1975 av Hans Majestät Konungen, Karl XVI Gustav.

I byggnaden som är handikappanpassad inryms en bassäng som är 25 x 8,5 m, med ett högsta djup på 1,8 m respektive ett lägsta djup på 1,1 m. Temperaturen i denna ligger på ca 27 grader. Intill denna bassäng ligger barnbassängen med måtten 4 x6 m, denna är mellan 0,6 - 0,8 m djup. Temperaturen i barnbassängen är ca 30 grader.Torsdagar tom måndagar är det extra varmt i lilla bassängen; 34 grader.

Boxholm simhall är ett modernt centrum för bad, rekreation och motion för dagens behov av avkoppling och välbefinnande.