Gå till innehåll

Avfall och återvinning

Som invånare i Boxholms kommun har du ansvar för ditt hushållsavfall. Farligt avfall samt förpackningar ska sorteras ut medan det brännbara avfallet läggs i sopkärlet. Avfallet ska vara väl förpackat så att luktolägenheter undviks.

På dessa sidor finner både du som privatperson och näringsidkare information om hur du ska sortera ditt avfall på ett miljömässigt korrekt sätt.

Hämtning av hushållsavfall inom kommunen sker i AB Boxholmsteknik regi.

Kommunens återvinningscentral, där privatpersoner utan kostnad kan lämna sorterat grovavfall, ligger vid gatukontorets lokaler på Frebyvägen. Vi tar också emot sorterat avfall från småföretagare. Beroende på materialslag tar vi ut en avgift för verksamhetsutövare.