Gå till innehåll

Ändrade dagar för sophämtning i samband med helger 2020


Här kan du ta del av våra sophämtningsturer i samband med helgdagar:

Sophämtning vid helgdagarPDF

Kom ihåg att ställa ut sopkärlet i god tid, gärna kvällen innan.

Hämtningsväg för biltransport av avfall skall vara minst 3,5 meter bred och
ha en fri höjd av 4 meter med avseende på vegetationshinder, vändplats ska
finnas så att backning undviks.

Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkbekämpad. Snövallar får inte
inkräkta på vägbredden. Skotta rent framför sopkärlet, glöm inte locket.
Halkbekämpa vid behov.

Fastighetsägaren ansvarar för att sopkärlet rengörs minst 1 g/år

TÄNK PÅ RENHÅLLNINGSARBETARNAS ARBETSMILJÖ
KNYT DUBBELKNUT både på din gröna påse samt övriga påsar som du slänger i sopkärlet.