Gå till innehåll

Avfallshantering

Den lokala hanteringen av avfall styrs av en avfallsplan som varje kommun tar fram. 

Kommunen beslutar även om lokala föreskrifter, den så kallade renhållnings-ordningen. Renhållningsordningen reglerar avfallshanteringen mer i detalj, till exempel hur ofta sophämtning sker. Avfallshanteringen i Sverige är under ständig förändring, bland annat på grund av nya direktiv från EU.