Gå till innehåll

Avfallshantering för hushåll i Boxholms kommun

Den lokala hanteringen av avfall styrs av en avfallsplan som varje kommun tar fram. 

Kommunen beslutar även om lokala föreskrifter, den så kallade renhållnings-ordningen. Renhållningsordningen reglerar avfallshanteringen mer i detalj, till exempel hur ofta sophämtning sker. Avfallshanteringen i Sverige är under ständig förändring, bland annat på grund av nya direktiv från EU.

• Kommunen förser dig som är villaägare med sopkärl som rymmer 190 liter. 

• Kom ihåg att ställa ut sopkärlet i god tid, gärna kvällen innan. 

• Vid helgdagar kan hämtningen ske någon annan veckodag än ordinarie.

• Sommarhämtning till fritidshus pågår vecka 19-40.


Farligt avfall

Insamling av farligt avfall från hushåll

Farligt avfall tas emot vid Boxholms återvinningscentral. 

Om du är osäker på vad som är farligt avfall så är en bra tumregel att om en produkt är märkt med varningstext så bör resterna hanteras som farligt avfall.

Exempel på farligt avfall: Lim- och färgrester, penseltvätt, spillolja och oljefilter, hårspray och nagellack, lösningsmedel, rengöringsmedel, bekämpningsmedel, lysrör och lågenergilampor, bilbatterier och småbatterier.

Kontakta alltid personalen vid avlämning och sortera enligt anvisningar.


Latrintömning


Vid hämtning ska kärlet vara märkt med etiketten "Boxholmshus" och stå väl synligt vid tomtgränsen eller på samma ställe där ditt hushållsavfall hämtas. Kärl som saknar etikett hämtas inte. Du får inte själv transportera ditt latrinkärl till AB Boxholmsteknik.

Ordinarie hämtningstider är maj-september vecka 19-40. Kärlet ska vara framställt senast kl 06.00 aktuell hämtningsvecka.

Vid hämtning av latrin utanför ordinarie hämtningstider, kontakta VA- och renhållning kundtjänst på tel 0142-89600.

Rutiner för hämtning

Du ställer ut ditt latrinkärl bredvid ditt avfallskärl så hämtar vi kärlet i samband med ordinarie sophämtning eller med speciell turbil under förutsättning att latrinkärlet är märkt med etiketten Boxholmshus

Du köper latrinkärl på Boxholm Järn&Bygg, Frebyvägen.

Erfarenheter ifrån tidigare säsonger: Latrinkärlet är inte någon soptunna. I latrinkärlet ska endast finnas kiss, bajs och toapapper. Tyvärr finner vi stora mängder plastpåsar, handdukar, träklossar och annat skräp i kärlen, vilket medför extra kostnader.

Slamtömning

För att ditt enskilda avlopp ska fungera behöver din trekammarbrunn tömmas regelbundet. I Boxholms kommun är det GDL som tömmer slambrunnar på uppdrag av AB Boxholmsteknik.

Frågor om tömning samt fakturor besvaras av GDL på tel 0141 – 48412.

Tömningsintervall

Slamavskiljare med ansluten vattentoalett ska tömmas minst en gång per år. När endast bad, tvätt och diskvatten är anslutet ska tömning ske minst en gång vartannat år. Tömning ska göras med tätare intervall om det behövs för anläggningens funktion.

Möjlighet finns att ansöka om dispens om förlängt hämtningsintervall. Ansökan lämnas till Miljö & Hälsa i Mjölby. Blankett för ansökan finns på Mjölby kommuns hemsida. Länk till annan webbplats.

Bomkörning

En så kallad bomkörning uppstår om slambilen inte kan utföra slamtömningen som planerat. Exempel på orsaker till bomkörning kan vara att handtag saknas på betonglock, hinder på vägen, att brunnslocket är blockerat eller för lång slangdragning.


För mer information se broschyr Information angående slamtömning  Word, 2.5 MB.

Sophämtning hos hushållen

AB Boxholmshus ansvarar för sophämtningen i kommunen. Vid veckor med extra helgdagar kan hämtningen ske någon annan veckodag.

Om du har frågor om avfall är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. 

• Om sopbilen missat att tömma ditt sopkärl. Om du ställt fram kärlet vid tomtgräns, senast kl 6 på morgonen, kostar det inget extra.
• Om du har flyttat eller byggt nytt hus. Meddela oss din nya adress, vem som tagit över din fastighet och från och med vilket datum.

Kontakta Miljö & Hälsa om du vill:
• ha förlängt hämtningsintervall
• ha uppehåll i hämtning
• dela sopkärl med gränsgrannen
• kompostera matavfall


Tänk på att kärlet ska vara utställt senast kl 06.00.

Turlista sophämtning

Veckodag

Område


Måndag jämn

Andersbovägen – Hallången – utmed g:a 32:an - Strålsnäs


Tisdag jämn

Ringvägen – Timmerö – ”Förstan” – Nygatan - Dalen


Onsdag jämn

Fällhagen - Flemminge


Torsdag jämn

Fastighetsnära insamling i flerfamiljshusområden


Fredag jämn

Insamling av hushållsavfall från verksamheter, större fastigheter i Boxholms tätort


Måndag ojämn

Malexander och Blåvik


Tisdag ojämn

Ulrikavägen – Gökshult – Skärlunda – Björke – Stålfall – Hultkil - Grönlund


Onsdag ojämn

Rv 32 mot Bleckenstad – Ekeby – Rinna – Hageby - Lagnebrunna


Torsdag ojämn

Ljungstorp – Sättravägen – Mossebo – Tingkullanäs – samt utmed Rv 32


Fredag ojämn

Insamling av hushållsavfall från verksamheter, större fastigheter i Boxholms tätortVid tveksamheter, kontakta kundtjänst på tel. 0142 - 89694