Sophämtning hos hushållen

AB Boxholmshus ansvarar för sophämtningen i kommunen. Vid veckor med extra helgdagar kan hämtningen ske någon annan veckodag.

Om du har frågor om avfall är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. 

• Om sopbilen missat att tömma ditt sopkärl. Om du ställt fram kärlet vid tomtgräns, senast kl 6 på morgonen, kostar det inget extra.
• Om du har flyttat eller byggt nytt hus. Meddela oss din nya adress, vem som tagit över din fastighet och från och med vilket datum.

Kontakta Miljö & Hälsa om du vill:
• ha förlängt hämtningsintervall
• ha uppehåll i hämtning
• dela sopkärl med gränsgrannen
• kompostera matavfall


Tänk på att kärlet ska vara utställt senast kl 06.00.

VeckodagOmråde 
Måndag jämnAndersbovägen – Hallången – utmed g:a 32:an - Strålsnäs 
Tisdag jämnRingvägen – Timmerö – ”Förstan” – Nygatan - Dalen 
Onsdag jämnFällhagen - Flemminge 
Torsdag jämnFastighetsnära insamling i flerfamiljshusområden 
Fredag jämnInsamling av hushållsavfall från verksamheter, större fastigheter i Boxholms tätort 
Måndag ojämnMalexander och Blåvik 
Tisdag ojämnUlrikavägen – Gökshult – Skärlunda – Björke – Stålfall – Hultkil - Grönlund 
Onsdag ojämnRv 32 mot Bleckenstad – Ekeby – Rinna – Hageby - Lagnebrunna 
Torsdag ojämnLjungstorp – Sättravägen – Mossebo – Tingkullanäs – samt utmed Rv 32 
Fredag ojämnInsamling av hushållsavfall från verksamheter, större fastigheter i Boxholms tätort 


Vid tveksamheter, kontakta kundtjänst på tel. 0142 - 89694