Gå till innehåll

Slamtömning

För att ditt enskilda avlopp ska fungera behöver din trekammarbrunn tömmas regelbundet. I Boxholms kommun är det GDL som tömmer slambrunnar på uppdrag av AB Boxholmsteknik.

Frågor om tömning och fakturor besvaras av GDL på tel 013-35 54 45.

Tömningsintervall

Slamavskiljare med ansluten vattentoalett ska tömmas minst en gång per år. När endast bad, tvätt och diskvatten är anslutet ska tömning ske minst en gång vartannat år. Tömning ska göras med tätare intervall om det behövs för anläggningens funktion.

Möjlighet finns att ansöka om dispens om förlängt hämtningsintervall. Ansökan lämnas till Miljö & Hälsa i Mjölby. Blankett för ansökan finns på Mjölby kommuns hemsida. Länk till annan webbplats.

Bomkörning

En så kallad bomkörning uppstår om slambilen inte kan utföra slamtömningen som planerat. Exempel på orsaker till bomkörning kan vara att handtag saknas på betonglock, hinder på vägen, att brunnslocket är blockerat eller för lång slangdragning.


För mer information se broschyr Information angående slamtömning  Word, 2.5 MB.

Gemensam miljönämnd och miljökontor

Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.