Gå till innehåll

Gröna Påsens resa

Det är enkelt att sortera matavfall, så här går det till:


En bild som visar på hur Gröna Påsens resa ser ut


1.
Du slänger matavfallet i Gröna Påsen.
2. När påsen är full knyter du dubbelknut på den.
3. Släng Gröna Påsen i den vanliga soptunnan.
4. Sopbilen hämtar soporna som vanligt.
5. Sopbilen töms och de gröna påsarna skiljs ut genom optisk sortering.
6. Innehållet från de gröna påsarna rötas och blir till biogas och biogödsel.

Det är viktigt du knyter dubbelknut på dina vanliga soppåsar också, inget löst avfall får ligga i soptunnan. Ditt övriga avfall sorterar du på samma sätt som du gör nu.

Om du vill lära dig mer om Gröna Påsens resa får du gärna ta en titt på Tekniska verkens informationsfilmer.

Så här knyter du påsen!

Bild på hur Gröna Påsen ska knytas

Allt du slänger i soptunnan, även det som inte är matrester, ska vara förpackat i plastpåse med dubbbelknut. Dubbelknuten är viktig för att förhindra att påsen öppnas och att lösa föremål hamnar i soptunnan. Lösa förmål ställer till problem i sorteringsanläggningen och då kommer matresterna inte till nytta som biogas.