Ändrade dagar för sophämtning i samband med helger 2018

 

Här kan du ta del av våra sophämtningsturer i samband med helgdagar:

Sophämtning vid helgdagarPDF

Kom ihåg att ställa ut sopkärlet i god tid, gärna kvällen innan.