Avfallshantering för hushåll i Boxholms kommun

Den lokala hanteringen av avfall styrs av en avfallsplan som varje kommun tar fram. 

Kommunen beslutar även om lokala föreskrifter, den så kallade renhållnings-ordningen. Renhållningsordningen reglerar avfallshanteringen mer i detalj, till exempel hur ofta sophämtning sker. Avfallshanteringen i Sverige är under ständig förändring, bland annat på grund av nya direktiv från EU.

• Kommunen förser dig som är villaägare med sopkärl som rymmer 190 liter. 

• Kom ihåg att ställa ut sopkärlet i god tid, gärna kvällen innan. 

• Vid helgdagar kan hämtningen ske någon annan veckodag än ordinarie.

• Sommarhämtning till fritidshus pågår vecka 19-40.