Gå till innehåll

VA/Avfallsavdelningen

 Våra verksamheter:

  • Dricksvattenproduktion
  • Avloppsvattenrening
  • Avfallshantering
  • Ledningsnät


Journummer

Behöver du hjälp efter kontorstid ring 011-14 96 40.

I nödsituation ring SOS Alarm 112.