Pågående ansökan om nytt tillstånd Boxholms reningsverk

AB Boxholmsteknik avser att söka nytt tillstånd enligt Miljöbalken, 9 kapitlet för Boxholms avloppsreningsverk på fastigheten Mulebo 1:18, då verksamhetens gamla tillstånd är föråldrat. Några förändringar i verksamheten är inte planerade utan tillståndsansökan avser samma verksamhet som tidigare på samma plats. Eftersom verksamheten automatiskt bedöms ha betydande miljöpåverkan, krävs ett samråd med berörda parter, myndigheter och allmänhet.

Inbjudan till att deltaga i samråd inför omprövning enligt miljöbalken av Boxholms avloppsreningsverk gå in HÄR!PDF

Samrådsunderlag Avgränsningssamråd tillståndsansökan för Boxholms avloppsreningsverk, Boxholms kommun gå in HÄR!PDF