Information om ändrade tider för sophämtning i Blåvik

Under perioden v27-33 kommer sophämtning i Blåvik att ske på senare tid än normalt. Från 17:00 och framåt kommer sophämtningen att ske. Detta på grund av hög arbetsbelastning under semesterperioden.