Gå till innehåll

Viktig information om arbete med dagvattenanslutningar i Strålsnäs vecka 38-40

Företaget POLLEX AB kommer på uppdrag av BOXHOLMSTEKNIK AB att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Er fastighet kommer att beröras och entreprenören kommer även att beträda er tomtmark ett flertal gånger. Som en viktig del i inventeringen kommer man att föra in rök i ledningsnätet utanför husen.
Röken är helt ofarlig.
I enstaka fall kommer rökuppträngning att dokumenteras/fotograferas.

Vi ber er fylla på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) som finns i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage. Detta för att undvika att röken kommer in i byggnaden.

Vi hoppas att arbetet med dagvattenanslutningarna inte ska vålla er några besvär. Tänk på att arbetet görs för att öka effektiviteten i dagvattennätet, så att det skall kunna omhänderta stora regnmängder.

OBS! Inventeringen sker helt kostnadsfritt för fastighetsägaren.

Ytterligare information om arbetet lämnas av:
Flutra Tahiraj ..................................................................... Tel. 0705-98 30 82
Fredrik Olsson ................................................................... Tel. 0705-98 30 61

Information om arbetet med dagvattenanslutningar i utskriftformat. Pdf, 84.5 kB, öppnas i nytt fönster.

VA-avdelningen
AB Boxholmsteknik
Telefon 0142-895 52