Gå till innehåll

Nya regler för förpackningsinsamlingen!

Bild på återvinningscentraler

Huvudsyftet med den nya förordningen är att öka återvinningen av förpackningar
samt minska mängden förpackningar och förpackningsavfall.
Reglerna kommer bland annat innebära att:


-Kommunerna tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från den 1
januari 2024 för flerfamiljshus och återvinningsstaioner (ÅVS).
- Från den 1 januari 2027 ska kommunerna ha infört fastighetsnära insamling av
förpackningar från hushållen (papper, plast, glas och metall). Utöver detta ska
skrymmande förpackningar av papper och plast samlas in på lättillgängliga
insamlingsplatser.
- Vi arbetar nu med att kunna ta över insamlingsansvaret och tror att vi på det här
sättet kommer kunna öka återvinningen i Boxholm kommun, säger Dennis Allvin, Va-
/avfallschef.


Hur kommer insamlingen att fungera i kommunen?

Arbete pågår nu med att förändra hanteringen avseende hela insamlingssystemet
och hur det kommer se ut i Boxholm. På uppdrag av kommunen planerar AB
Boxholmsteknik för ett övertagande av insamlingsansvaret från 1 januari 2024.


Vad gäller för flerbostadshus som redan har fastighetsnära insamling av förpackningar?

De nya direktiven medför att det blir ett kommunalt insamlingsansvar för
förpackningar från fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller samfälligheter och
som inte kan välja att anlita någon annan entreprenör än den/de som AB
Boxholmsteknik har upphandlat. Befintliga avtal kommer behöva sägas upp då de blir
ogiltiga 1 januari 2024.


I vår pågående utredning ingår att hitta en lösning så att befintlig fastighetsnära
insamling kan fortsätta utan uppehåll vid årsskiftet. Mer information kommer inom
kort på får hemsida samt informationskväll till berörda flerbostadshus samt
samfälligheter.


Vad gäller för flerbostadshus som saknar fastighetsnära insamling av förpackningar?

Fastighetsägare flerbostadshus, brf eller samfällighet som idag saknar insamling av
förpackningar behöver börja planera och avsätta ytor för förpackningsinsamling
(papper, plast, metall och glas), samt även gärna för returpapper (dock ej lagkrav).
AB Boxholmsteknik kommer erbjuda en delvis avgiftsfri hämtning av förpackningar
från 1 januari 2024 enligt bestämt hämtningsintervall.


Vad gäller för enbostadshus?

Införandet av fastighetsnära insamling för enbostadshus (villahushåll) ligger ännu
något år fram i tiden. Mer information kommer när det blir aktuellt och som skall i alla
kommuner i Sverige senast vara infört 1 januari 2027.


Återvinningstationerna blir kvar.

AB Boxholmsteknik planerar nu för ett övertagande av samtliga återvinningstationer
(ÅVS) i Boxholm. Förpackningar kommer fortsatt kunna lämnas som tidigare vid en
ÅVS efter 1 januari 2024.

Mer information om fastighetsnära insamling finns som frågor/svar på FTI hemsida.


https://fti.se/om-fti/vanliga-fragor Länk till annan webbplats.


Uppdaterad 2023-05-12 av Lotta Karlsson