Gå till innehåll

Affärsidé

AB Boxholmsteknik ansvarar delar av kommunes infrastruktur och för att tillgodose kommuninvånarna med skötsel och hantering av:

  • vatten och avlopp
  • renhållning
  • Vatten-, avlopp- och dagvattenledningar (20 mil)
  • Tryckstegringsstationer
  • Högreservoarer (vattentorn)
  • Avloppspumpstationer
  • Reparation och underhåll
  • Jourverksamhet i form av t.ex. vattenläckor