Gå till innehåll

Boxholmsteknik

Boxholmsteknik omsätter 16 782 tkr. Balansomslutningen är 32 487 tkr och bolagets resultat uppgår till 273 tkr.     AB Boxholmsteknik ska tillhandahålla kommunala tekniska nyttigheter genom att äga och ansvara för förvaltning och drift av vatten- och avloppsnät  samt att bedriva renhållning i Boxholms kommun jämte därmed förenlig verksamhet.