AB Boxholmsteknik

AB Boxholmsteknik är det lilla bolaget med de stora resurserna och kompetensen när det gäller att lösa avloppsbekymmer som kan ge källaröversvämningar eller om det saknas vatten på grund av vattenläcka. Effektiv sophantering och återvinning av matavfall samt en återvinningscentral där vi tar emot och behandlar ditt avfall som du vill bli av med. Helt enkelt vardagsnära tjänster som bara ska fungera, det är Boxholmsteknik.