Gå till innehåll

Avloppsreningsverk

Avloppsreningsverk finns i Boxholm och Malexander.

Reningsprocessen i ett avloppsreningsverk kan delas in i fyra olika delar. Dessa kan lokalt anpassas till den aktuella situationen. Processen består av:
• Grovrening
• Mekanisk rening/kemisk tillsats
• Biologisk rening
• Kemisk tillsats - poleringssteg

 

Avloppsvattnet från en fastighet som är ansluten till det kommunala nätet hamnar så småningom i avloppsreningsverket. Efter rening släpps vattnet ut i recipienten och återförs till kretsloppet. Avloppsreningsverken är inte byggda för att rena avloppsvatten från till exempel farliga kemikaler och läkemedel utan dessa föroreningar hamnar antingen i avloppsslammet eller går ut i dricksvattenrecipienten.

Bidra till rent vatten genom att:

• Bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten
• Inte använda toaletten som sopkärl
• Tänka på att förr eller senare får man dricka upp det som slängs i toaletten – kretslopp
• Lämna läkemedel till apotek och miljöfarliga kemikaler till återvinningscentral