Gå till innehåll

Avloppsreningsverk

Avloppsreningsverk finns i Boxholm och Malexander.

Reningsprocessen i ett avloppsreningsverk kan delas in i fyra olika delar. Dessa kan lokalt anpassas till den aktuella situationen. Processen består av:
• Grovrening
• Mekanisk rening/kemisk tillsats
• Biologisk rening
• Kemisk tillsats - poleringssteg

Boxholms avloppsreningsverk

 

Avloppsvattnet från en fastighet som är ansluten till det kommunala nätet hamnar så småningom i avloppsreningsverket. Efter rening släpps vattnet ut i recipienten och återförs till kretsloppet. Avloppsreningsverken är inte byggda för att rena avloppsvatten från till exempel farliga kemikaler och läkemedel utan dessa föroreningar hamnar antingen i avloppsslammet eller går ut i dricksvattenrecipienten.

Bidra till rent vatten genom att:

• Bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten
• Inte använda toaletten som sopkärl
• Tänka på att förr eller senare får man dricka upp det som slängs i toaletten – kretslopp
• Lämna läkemedel till apotek och miljöfarliga kemikaler till återvinningscentral

För dig som har egen avloppsanläggning

Klimatförändingar innebär att det blir torrare och varmare på sommaren och att det kommer mer och kraftigare regn på vintern. Stormarna blir kraftigare och fler och vattennivån stiger i vattendrag, sjöar och hav.

Det är bra att du kontollerar din anläggning regelbundet, exempelvis efter längre regnperioder. På länken nedanför finner du en checklista för att kontrollera din avloppsanläggning.

För mer information får du via länken nedanför till från Miljönämden.

Länk

Mjölby.se- Eget avlopp Länk till annan webbplats.

Dokument

Klimatsäkra-din-avloppsanläggning.pdf Länk till annan webbplats.