Gå till innehåll

Din vattenmätare

Alla som är anslutna till kommunalt vatten eller avlopp har en vattenmätare som läser av vattenförbrukningen i fastigheten. En gång per år skickar Boxholmsteknik ut brev där du uppmanas läsa av din vattenförbrukning och återsända ifylld blankett om du inte har fått en digital mätare. Den digitala mätaren läses av sopbilen och syftet med digitala mätare är att våra kunder betalar för den faktiska förbrukningen och inte en beräknad förbrukning.
I båda fallen är det fastighetsägarens ansvar att ha kontroll på sin vattenförbrukning och eventuella vattenläckor.

Vattenförbrukningen kan läsas av oftare på eget initiativ, om man vill ha en noggrannare fördelning av kostnaden över året.

En villamätare byts ut vart nionde år och då kontrolleras också mätnoggrannheten enligt gällande praxis. Större vattenmätare byts ut var femte år. Byte meddelas i förväg via brev. 

Vattenmätaren ägs av kommunen, medan anslutande ventiler och kopplingar vid mätarplatsen ägs av fastighetsägaren.

Att tänka på inför mätarbyte!

Det ska finnas tillräckligt med plats för att byta mätaren och mätaren får inte vara inbyggd på ett sådant sätt att mätaren inte kan bytas. Det ska vara enkelt för oss att komma fram till mätarplatsen.

För att ett byte skall kunna ske krävs följande;

  • ventilerna före och efter vattenmätaren vara täta. Du kontrollerar detta smidigast genom att stänga ventilen före vattenmätaren och sen öppna en kran, mätaren skall då stå still. Om inte, så tätar inte ventilen.
  • En vattenmätarkonsol ska vara monterad. Det är fastighetsägarens ansvar att kontakta valfri rörmokare för installation. Detta är ett krav för att mätarbytet ska kunna ske.
  •  
  • Innan du kontaktar en rörmokare som ska byta ventilen eller installera vattenmätarkonsol, så ring oss så att vi kan säkerställa att servisventilen i gatan tätar innan rörmokaren kommer.
Mätare Boxholmsteknik

Här nedan i länken kan du läsa om opålitlig avstängningsventil (LK580)

opålitlig avstängningsventil (LK580)