Gå till innehåll

Din vattenmätare

Alla som är anslutna till kommunalt vatten eller avlopp har en vattenmätare som läser av vattenförbrukningen i fastigheten. En gång per år skickar Boxholmsteknik ut brev där du uppmanas läsa av din vattenförbrukning och återsända ifylld blankett.  

Vattenförbrukningen kan läsas av oftare på eget initiativ, om man vill ha en noggrannare fördelning av kostnaden över året.

En villamätare byts ut var tionde år och då kontrolleras också mätnoggrannheten enligt gällande praxis. Större vattenmätare byts ut var femte år. Byte meddelas i förväg via brev. 

Vattenmätaren ägs av kommunen, medan anslutande ventiler och kopplingar vid mätarplatsen ägs av fastighetsägaren.