Gå till innehåll

Kontroll och kvalitet

Miljö och hälsa är den myndighet som utför den offentliga kontrollen av vattenkvaliteten. Kommunens ansvar sträcker sig till tappkran för respektive fastighet och avser kallvatten. Utöver den offentliga kontrollen tas regelbundet prover för att kontrollera vattenkvaliteten. Proverna tas vid vattenverken samt ute hos konsumenterna. Vid analyserna kontrolleras vattnets kemiska egenskaper och bakterieinnehåll. 

Vattenkvalitetsbekymmer

Ibland lossnar avlagringar från ledningsnätet och missfärgar vattnet. Dessa avlagringar består oftast av järn och mangan. Ämnena är inte farliga att dricka.

Börja med att spola ur rejält. Kontakta tekniska avdelningen om det inte blir bättre.

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet mäts oftast i tyska grader vilket betecknas dH. Man brukar säga att vattnet är hårt om det överskrider 10 dH samt mjukt om hårdheten är mindre än 5 dH.  

Det kommunala vattnet i Boxholm och Strålsnäs är mjukt, ca 5 dH.

I Malexander är vattnet medelhårt, ca 9 dH.