Gå till innehåll

Ledningsnät

AB Boxholmsteknik är ägare och ansvarar för drift, underhåll och nyanläggning av ledningar inom det kommunala ledningssystemet.

Ledningsnätet består av ca 6 mil kallvattenledningar som förser abonnenterna med dricksvatten och ca 14 mil avloppsledningar som transporterar bort spillvatten till avloppsreningsverken samt dagvattenledningar för regn och smältvatten.

Tömning av pool

Vid tömning av pool så gäller följande;

  1. Avklorera poolvattnet.
    Avklorera kan man göra på flera olika sätt. Antingen genom att tillsätta kemikalier i vattnet eller att låta poolvattnet stå utan skydd ett par dagar så att det fria kloret förbrukas. Kontakta fackman för mer information.
  2. Töm det avklorerade poolvatten på gräsyta. Detta kan med fördel göras portionsvis under flera dygn.

Är detta av olika anledningar inte möjligt så ska AB Boxholmsteknik kontaktas för diskussion.