Gå till innehåll

Vattenverk

Den totala produktionen i kommunen av vårt viktigaste livsmedel är ca 330 000 m3/år. Leveransen sker med hjälp av pumpar genom ett 6 mil långt ledningsnät. För att utjämna förbrukningsvariationer finns  hög- och lågreservoarer.

Vi använder i genomsnitt cirka 125 liter/person och dag till personlig hygienen, tvätt, disk samt matlagning. Vattnet vi använder till dricksvatten och i samband med matlagning motsvarar ca 5 - 10 % av den totala vattenförbrukningen. 

Dricksvattnet kommer från Tranås vattenverk som i sin tur tar vatten från sjön Sommen  i en så kallad konstgjord infiltrationsanläggning. Sedan pumpas vattnet upp till vattenverket i Tranås och behandlas innan det når Boxholm. Mottagningsstationen  ligger vid kommungränsen där vi mäter och tryckreducerar innan det transporteras  till våra reservoarer för vidare distribution till konsumenterna.

Dricksvattnet i  Malexander kommer från en borrad grundvattentäkt. Ingen rening sker då grundvattnets kvalitet uppfyller livsmedelsverkets krav på dricksvatten.

Vi som jobbar med dricksvattenproduktionen arbetar för att bevara kommunens vattentillgångar för ett hållbart samhälle i framtiden.