Gå till innehåll

Personal

AB Boxholmshus har idag ca 50 medarbetare som gör allt för att Du ska ha ett tryggt och bekvämt boende med bra service och medinflytande.

När du skickar ett mail till någon av oss så följ det här utseendet på mailadressen: namn.efternamn@boxholmshus.se

K‌ontakt företagsledning

Företagsledning




Fredrik Noaksson

VD

0142-896 99

fredrik.noaksson(at)boxholmshus.se

Johan Renck

Fastighetschef

0142-896 97

johan.renck(at)boxholmshus.se

Dennis Allvin

VA/Avfallschef

0142-895 52

dennis.allvin(at)boxholmshus.se

Anna Erkers

Städledare, Bovärd

0725-12 54 82

anna.erkers(at)boxholmshus.se

Ingela Fridlund

Föreståndare Sim- och sporthall

0709-84 37 22


Kontakt administration, ekonomi

Administration, ekonomi

Uthyrning




Anna-Karin Ek Hallén

Fastighetsuthyrning

0142-896 91

anna-karin.ekhallen(at)boxholmshus.se

Fastighet




Annelie Kjell

Administratör Fastighet

0142-896 98

annelie.kjell(at)boxholmshus.se

Ekonomi




Monica Wiktorsson

Redovisningschef


monica.wiktorsson(at)boxholmshus.se

Louise Tollemark

Redovisningsansvarig

0142-896 93

louise.tollemark(at)boxholmshus.se

Lisbeth Karlsson

Ekonomiassistent

0142-896 48

lisbeth.a.karlsson(at)boxholmshus.se

Birgitta Andersson

Boxholms Teknik

0142-896 94

birgitta.andersson(at)boxholmshus.se

Lotta Karlsson

Administratör



 

K‌ontakt fastighetsavdelning

Fastighetsavdelning

Johan Renck

Fastighetschef

0142-896 97

johan.renck(at)boxholmshus.se

Christer Wallin

Fastighetstekniker


christer.wallin(at)boxholmshus.se

Pär Andersson

Fastighetstekniker


pär.andersson(at)boxholmshus.se

Johan Jakobsson

Fastighetstekniker

0722-04 71 36

johan.jakobsson(at)boxholmshus.se

Adam Fritz

Elektriker



Annelie Kjell

Administratör

0142-896 98

annelie.kjell(at)boxholmshus.se

Anna Erkers

Bovärd, Städledare

0725-12 54 82

anna.erkers(at)boxholmshus.se

Anna-Karin Ek Hallén

Uthyrning

0142-896 91

anna-karin.ekhallen(at)boxholmshus.se

Åsa Stenberg

Fastighetsservice




K‌ontakt Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen

Dennis Allvin

VA/Avfallschef

0142-895 52

dennis.allvin(at)boxholmshus.se

Leif Pedersen

Renhållningsarbetare



Elias Nylund

Renhållningsarbetare



Håkan Sundblad

Miljöarbetare



Lars Svanström

Drifttekniker Vatten/avlopp



Tommy Bratz

Drifttekniker Vatten/avlopp



Martin Nilsson

Vatten/avlopp



Johan Fält

Vatten/avlopp



Sören Svensson

Renhållningsarbetare



Oskar Axelsson

Miljöarbetare



Jesper Persson

Renhållningsarbetare



K‌ontakt sim- och sporthall

Sim- och sporthall

Reception


0142-895 64

simhall(at)boxholmshus.se

Ingela Fridlund

Föreståndare



Peder Sterner

Vaktmästare



Sabina Palm

Instruktör



Rebecca Törngren

Badvakt, instruktör



Sara Abrahamsson

Badvakt, instruktör, massör



Ronja Hektor

Badvakt, instruktör




K‌ontakt städavdelning

Städavdelning

Anna Erkers

Städledare

0725-12 54 82

anna.erkers(at)boxholmshus.se

Lotta Karlsson

Lokalvårdare



Lena Gustafsson

Lokalvårdare



Petra Thell

Lokalvårdare



Diana Johansson

Lokalvårdare

Tjänstledig


Birgitta Johansson

Lokalvårdare



Cecilia Fridh

Lokalvårdare



Camilla Fridh

Lokalvårdare



Susanne Helgesson

Lokalvårdare



Jeanette Blomqvist

Lokalvårdare



Johanna Stagsegel

Lokalvårdare



Åse Bratz

Lokalvårdare



Åsa Stenberg

Lokalvårdare