Gå till innehåll

Sammanställning av trygghetsvandringen januari 2024

Under trygghetsvandring uppkom följande punkter som Boxholmshus har felanmält.

Trasig gatubelysning som felanmäldes till Boxholmskommun 2024-01-24

 • Nygatan mitt emot moluk
 • Parkgatan, mitt emot parketten, mitt emot busshållplats, samt första stolpe efter övergångställe mot Dalen.
 • Dalgårdsgatan busshållplats utanför Dalgårdsagatan 4

Trasig eller dålig belysning som är felanmält till Boxholmshus tekniker eller entreprenad 2024-01-24

 • Stolpe utanför Storgatan 34 E
 • Trasig belysning i trapphuset på Parkgatan 13 samt ett öppet vädringsfönster

Övrigt.

 • Saknas gatubelysning infart Storgatan 30
 • Saknas/dåligt belyst utanför entré Parkgatan 11 A+B samt Parkgatan 13 A+ B (mörkt utanför rullatorrum)
 • Dålig belysning Dalgårdsgatan 1-11
 • Saknar belysning lekplats Dalgårdsgatan 1-11
 • Saknar belysning parkering Dalgårdgatan 5
 • Dåligt ljus på parkeringen bakom garagen på malexandervägen 14
 • Dåligt ljus utanför Malexandervägen 16
 • Ingen lampa utanför turistlägenheten på Malexandervägen 16
 • Saknar belysning på Bjursdalens lekplatser

Åtgärd ang. övrigt kommer att tas upp på fastighetsmöte för fortsatt planering.

Uppdaterad 2024-01-30 av Lotta Karlsson