Gå till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

DETTA ÄR EN TILLGÄNGLIGHETSREDOGÖRELSE FÖR WEBBPLATSEN WWW.BOXHOLMSHUS.SE. HÄR BESKRIVER VI VILKA BRISTER DET FINNS I TILLGÄNGLIGHET OCH HUR VI PLANERAR ATT ÅTGÄRDA DEM. HÄR FÅR DU OCKSÅ INFORMATION OM HUR DU KAN RAPPORETERA BRISTER TILL OSS SÅ VI KAN ÅTGÄRDA DEM.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna i tillgänglighetsredogörelsen, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Anmäl brister i webbplatsens tillgänglighet

Innehåll som inte är tillgängligt:
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade, vilket påverkar dig som använder skärmläsare. Det gäller till exempel blanketter och informationsmaterial.
  • Det finns inscannade PDF-filer som inte går att läsa upp eller som är svårlästa gällande kontrast och kvalitet.
  • Felaktigt utformade länktexter och länkbeskrivningar.
  • På vissa sidor finns flera rubriker i följd som har samma rubriknivå men inget innehåll mellan dem.
  • Vissa bilder saknar textalternativ. 
  • Det finns listor på webbplatsen som saknar listelement.

Vi har påbörjat ett arbete för att åtgärda dessa brister.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs under rubriken “Innehåll som inte är tillgängligt”.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

På Myndigheten för digital förvaltnings webbplats hittar du mer information om hur du anmäler bristande tillgänglighet. Länk till annan webbplats.

Hur vi testat webbplatsen
Vi har gjort en självskattning.

Granskningsmetod: Manuell granskning enligt självskattningstestet webbriktlinjer.se.

Granskningsrapport: I självskattningstestet på webbriktlinjer.se fick webbplatsen ett resultat på 72%.
Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi får en indikation på att det finns ett tillgänglighetsfel innan sidor publiceras.

Redogörelsen uppdaterades senast: Augusti 2023