Företagsfakta

AB Boxholmshus med dotterbolag AB Boxholmsteknik har idag ca 48 anställda och omsätter ca 82 miljoner kronor. Balansomslutningen är på 313 miljoner kronor. Bolagets soliditet ligger runt 13% och resultat uppgår till 5 661 tkr. Vi äger hyresfastigheter, förskolor- och skolbyggnader, äldreboenden, sim- och sportanläggningar samt kulturfastigheter m.m.