Gå till innehåll

Företagsfakta

AB Boxholmshus med dotterbolag AB Boxholmsteknik har idag ca 48 anställda och omsätter ca 82 miljoner kronor. Balansomslutningen är på 313 miljoner kronor. Bolagets soliditet ligger runt 13% och resultat uppgår till 5 661 tkr. Vi äger hyresfastigheter, förskolor- och skolbyggnader, äldreboenden, sim- och sportanläggningar samt kulturfastigheter m.m.