Gå till innehåll

Radon mätning!

Vi med radonmätning i våra hyresbostäder.

Nu under februari till april mäter vi Radon på Malexandervägen 14,16 och Bjursdalsvägen 19.

Radon är en färglös, luktfri och radioaktiv gas som bildas i marken och berggrunden. För hög halt av radon utgör en hälsorisk när man andas in det under en längre period, eftersom den kan skada lungorna och öka risken för lungcancer.

Radonhalt mäts i becquerel (Bq), en måttenhet för radioaktivitet.
Det är enkelt att mäta radonhalten inomhus. Det gör man genom att lägga ut en speciell plastdosa i lägenheten, enligt instruktionerna till dosan. Dosan ska ligga kvar i minst två månader från att dosan kommit på plats. Därefter skickas dosorna in på analys och det är vi på Boxholmshus som hämtar in dosorna och skickar in dem och får ett besked om årsmedelvärdet.

Om värdet är förhöjt gör vi en åtgärdsplan för att få ner värdet.

Bild på två radondosor

Uppdaterad 2024-02-05 av Lotta Karlsson