Gå till innehåll

Avfallshantering för verksamheter

Verksamhetsavfall från småföretagare tas emot mot avgift på Boxholms återvinningscentral. Allt avfall som uppkommer då du som företagare utför ett arbete hos någon, även hos privatpersoner, räknas som verksamhetsavfall. Som företagare behöver du skaffa företagskort. Kontakta oss på 0142-896 94. Avgift för företagskort är 500 kr (exkl. moms) för första kortet och 100 kr (exkl. moms) för efterföljande kort inom samma företag. Varje besök kostar 260 kr och faktureras månadsvis.

Kontakta personal innan avlämning sker.