Gå till innehåll

Vattenkiosk

Vattenkiosk

Hämta vatten ur en vattenkiosk
För att kunna erbjuda vatten (tekniskt vatten) till dig som kund har vi installerat en vattenkiosk vid
Frebyvägen 5 (vid återvinningscentralen) där du har möjlighet att fylla din tankbil eller liknande.
Vattenkiosken får du åtkomst till via en nyckelkort som kvitteras ut hos oss på Storgatan 28,
Boxholm.


Vattenkiosk istället för brand- och spolpost

Möjligheten att tappa vatten från brand- och spolposter på det allmänna ledningsnätet i kommunen
har upphört. Alla brandposter är plomberade och plomberingen får inte brytas (eventuella brytningar
av plomberingar på brandposter kommer att polisanmälas).


Inte dricksvatten

Syftet med installationen av vattenkiosker är att säkerställa kvalitén och säkerheten för vattnet till
våra kunder. Vattenkiosken har en backventil installerad så att ingen smitta kan komma in i
ledningsnätet, men observera att vattnet är ett så kallat tekniskt vatten inte dricksvatten.


Pris för utag av vattenkiosk

Avgift 2024

Exklusive moms

Inklusive moms

Fast avgift per nyckelkort

500

694

Förbrukningskostnad

26,10

32,61