Gå till innehåll

Om Boxholmsteknik

AB Boxholmsteknik är det lilla bolaget med de stora resurserna och kompetensen när det gäller att lösa avloppsbekymmer som kan ge källaröversvämningar eller om det saknas vatten på grund av vattenläcka. Effektiv sophantering och återvinning av matavfall samt en återvinningscentral där vi tar emot och behandlar ditt avfall som du vill bli av med. Helt enkelt vardagsnära tjänster som bara ska fungera, det är Boxholmsteknik.

Boxholmsteknik omsätter 16 782 tkr. Balansomslutningen är 32 487 tkr och bolagets resultat uppgår till 273 tkr.
   
AB Boxholmsteknik ska tillhandahålla kommunala tekniska nyttigheter genom att äga och ansvara för förvaltning och drift av vatten- och avloppsnät  samt att bedriva renhållning i Boxholms kommun jämte därmed förenlig verksamhet.