Gå till innehåll

AB Boxholmsteknik

AB Boxholmsteknik är det lilla bolaget med de stora resurserna och kompetensen när det gäller att lösa avloppsbekymmer som kan ge källaröversvämningar eller om det saknas vatten på grund av vattenläcka. Effektiv sophantering och återvinning av matavfall samt en återvinningscentral där vi tar emot och behandlar ditt avfall som du vill bli av med. Helt enkelt vardagsnära tjänster som bara ska fungera, det är Boxholmsteknik.

 

Affärsidé

AB Boxholmsteknik ansvarar delar av kommunes infrastruktur och för att tillgodose kommuninvånarna med skötsel och hantering av:

  • vatten och avlopp
  • renhållning
  • Vatten-, avlopp- och dagvattenledningar (20 mil)
  • Tryckstegringsstationer
  • Högreservoarer (vattentorn)
  • Avloppspumpstationer
  • Reparation och underhåll
  • Jourverksamhet i form av t.ex. vattenläckor

 

Boxholmsteknik

Boxholmsteknik omsätter 16 782 tkr. Balansomslutningen är 32 487 tkr och bolagets resultat uppgår till 273 tkr.     AB Boxholmsteknik ska tillhandahålla kommunala tekniska nyttigheter genom att äga och ansvara för förvaltning och drift av vatten- och avloppsnät  samt att bedriva renhållning i Boxholms kommun jämte därmed förenlig verksamhet.


AB Boxholmsteknik styrelse 2019-2023

Boxholmshus har en politiskt sammansatt styrelse som sammanträder ca 3-5 gånger om året. Platserna i styrelsen fördelas enligt mandaten i senaste valet.

Ordförande

Henrik M Karlsson

Vice ordförande

Nils Huss 

Ordinarie ledamot

Henrik M Karlsson

Kerstin Olefalk-Palm

Nils Huss

Sune Blom

Suppleant

Stig Adolfsson

Anders Gustafsson

Stig Johansson


Årsredovisning

Ladda ner vår senaste årsredovisning här

Årsredovisning 2020 Pdf, 310.2 kB, öppnas i nytt fönster.