Gå till innehåll

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten och smältvatten från tak och andra ytor samt dräneringsvatten kring husgrunder.

Det finns olika sätt att ta hand om sitt dagvatten. Ta reda på om du har möjlighet att koppla dagvattnet till en kommunal dagvattenledning. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att dagvattenhanteringen på din tomt fungerar.