Gå till innehåll

Återvinn batterier!

Bild på massor a små batterier

Batterier

Batterier kan innehålla kvicksilver, kadmium och bly - ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen.

Tungmetaller såsom bly, kvicksilver och kadmium från batterier kan ge allvarliga skador på miljön och därmed på djurs och människors hälsa.

Lösa småbatterier lämnas till vår återvinningscentral eller i batteriholk på till någon av våra återvinningsstationer.

Inga batterier ska kastas i hushållsavfallen.

Hjälp oss att hjälpa!