Gå till innehåll

Information om Återvinningsstationer och fastighetsnära insamling flerfamiljsbostäder!

Bild på insamling av avfall 

Information återvinningsstationer och fastighetsnära insamling
flerfamiljsbostäder

Från 2024 tar kommunerna över insamlingsansvaret för förpackningsavfall (glas, plåt, plast, papp-
förpackningar från Förpackningsinsamlingen (FTI ). Insamlingsansvaret för tidningar har kommunen
haft sedan 2022. Producentansvar innebär att den producent som sätter en produkt på marknaden
också ska bekosta att förpackning omhändertas och återvinns.

Historik
Fram till 2024 har FTI haft ansvar för Återvinningsstationer. I Boxholms kommun finns sju stycken
Återvinningsstationer. Fastighetsägare för flerfamiljsbostäder haft möjlighet att lämna sitt
återvinningsmaterial till valfri entreprenör.
I samband med årsskiftet 2023/2024 blir Återvinningsstationer och fastighetsnära insamling av
förpackningar kommunalt ansvar tillsammans med sortering av tidningar (kommunalt ansvar från
2022).
Detta innebär att Boxholmsteknik tar över ansvaret för fastighetsnära insamling av
återvinningsmaterial från flerfamiljshus samt återvinningsstationer från 2024.

Vad händer nu?
För fastighetsnära insamling från flerfamiljsbostäder finns ett utbyggt system som flerfamiljsbostäderombeds att ansluta sig till. De sju återvinningsstationer i kommunen kommer att drivas i stort sett
som tidigare. De glasbehållare som finns placerade på Parkvägen 13 i Boxholm, Storgatan 25, Bjursdalsvägen 13 och ICA parkeringen i Boxholm kommer att ej finnas kvar. Insamlingen kommer att vara en kostnadsfri tjänst för flerfamiljsbostäder.
När det gäller verksamheter kan vi erbjuda samma lösning men enligt en prislista.

Vid frågor kontakta

Dennis Allvin 0142-89552
Monica Torvaldsdotter 0142-89694

Vid beställning av återvinningskärl till flerfamiljsbostäder kontakta

Monica Torvaldsdotter 0142-89694

 

 

Uppdaterad 2023-11-20 genom Lotta Karlsson