Gå till innehåll

Kommunerna tar över ansvaret för återvinningsstationerna

Från och med den 1 januari 2024 tar Sveriges kommuner över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll och samlokaliserade verksamheter.

Ansvaret för insamling av förpackningsavfall har tidigare varit Förpackningsinsamlingen (FTI) och de har även ansvarat för underhåll av återvinningsstationerna. För dig som kommuninvånare är största skillnaden att vid eventuella felanmälningar eller synpunkter ska du nu vända dig till Boxholmsteknik.

Vad är en förpackning?

Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda, leverera eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Om du har en tom syltburk ska glasburken sorteras som glas och inte slängas i restavfallet/hushållssoporna.

Visste du att från och med 1 januari 2024 ska matavfall sorteras ut separat?

Om du inte redan använder dig av Gröna påsen, är det dags att göra det nu. På Boxholmstekniks webbplats hittar du mer information om hur du använder gröna påsen samt hur du beställer ett startpaket.

Tillsammans kan vi förändra för en bättre miljö

- Otroligt mycket händer just nu inom avfall och återvinning. Både fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från flerfamiljsbostäder och villor kommer att ske. Jag är övertygad om att detta kommer att göra stor skillnad i den mängd förpackningsavfall som sorteras ut i det egna hemmet, säger Dennis Allvin, VA-/Avfallschef Boxholmsteknik.

- Det måste vara enkelt att göra rätt! Jag tror att omställningen till att kunna sortera förpackningsavfall i nära anslutning till hemmet kommer bidra till en ökad avfallssortering och även att det kommer att bli en uppskattad service hos kommuninvånarna med stor miljönytta i fokus. Vi alla kan vara med och bidra för en bättre miljö!, säger Dennis Allvin.

- Denna förändring leder till minskad förbränning och ökad materialåtervinning. Att ta tillvara och återvinna det avfall vi lämnar efter oss - det är vårt allas ansvar och ett rejält kliv för en hållbar framtid, säger Dennis Allvin.