Gå till innehåll

Ny vatten och renhållningstaxa för 2024

Renhållnings taxan

Renhållningstaxan bestämmer avgifter för sophämtning. Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen.

Länk till Renhållningstaxan

Vatten och avloppstaxan

För att täcka nödvändiga kostnader för Boxholms kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom verksamhetens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Länk till VA-Taxan

Båda taxorna är antagna på Boxholm kommunfullmäktige den 11 december 2023 och gäller från den 1 januari 2024.