Gå till innehåll

Varning för bedragare!

Det har kommit till vår kännedom att det förekommer företag som tar kontakt med privatpersoner och säger att man på uppdrag åt Boxholms kommun ska underhållsspola VA ledningar inne på privata fastigheter.

Detta är inget som vi inom Boxholm kommun eller AB Boxholmsteknik har beställt och erbjuder dig som fastighetsägare.

AB Boxholmsteknik som VA-huvudman i Boxholms kommun har ansvar för och underhållsspolar kommunala VA ledningar på allmäna gator mm. Ej på privat mark då det är fastighetsägarens egna ansvar.