Va-taxa

Oförändrad VA-taxa 2017.

Ladda ner Va-taxan som pdf

Va-taxa 2017PDF

 

ABVA - Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster